Nationaal Orgel Museum Collectie
Home > Museum > Organisatie
Organisatie

Samenstelling stichtingsbestuur:

Gerrit Wijnne, voorzitter
Henk Kamstra, vice-voorzitter
Rinus Hofstede, secretaris
Beerd van der Weide, penningmeester
Eelco Elzenga, conservator
Johan Koch, archivaris
Jurjan Lipke, educatie en jeugdzaken
Gert Oldenbeuving, algemeen lid
Henk Verhoef, algemeen lid

—–

Verder is oprichter Maarten Seijbel nog altijd aan het museum verbonden als conservator en adviseur. Ook stelt hij ieder jaar de concertserie samen.

Wilma Seijbel is als (freelance-)directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum.

Het museum heeft geen medewerkers in loondienst.

KVK: 805756619

IBAN: NL82INGB0692310630
ten name van Stichting Nationaal Orgelmuseum

ANBI-gegevens: RSIN / Fiscaal nummer 805756619

Post- en bezoekadres:
Van Kinsbergenstraat 5, 8081 LC Elburg

Doelstelling:
Het Nationaal Orgelmuseum heeft zich tot doel gesteld de belangstelling voor het historisch (pijp)orgel als Nederlands cultureel erfgoed levend te houden. Om dit unieke muziekinstrument te verzekeren van een toekomst binnen de Nederlandse muziekbeoefening, wil het museum in het bijzonder nieuwe generaties aanspreken. Het tracht dit doel te bereiken door op speelse en creatieve wijze inzicht te geven in de werking van het (pijp)orgel, de ontwikkeling en praktijk van de orgelbouw en het laten bespelen van de tentoongestelde orgels.

Het Nationaal Orgelmuseum wil dit bereiken door:

  • Het openstellen van een permanente tentoonstelling
  • Het enkele malen per jaar realiseren van een wisseltentoonstelling
  • Het organiseren van speciale orgelconcerten
  • Het organiseren van lezingen door deskundigen
  • Het geven van educatie aan met name scholieren

Governance Code Cultuur:  Het bestuur van de Stichting Nationaal Orgelmuseum confirmeert zich aan de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en past deze richtlijnen toe.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding. Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Jaarverslagen:
Jaarverslag 2016  |  Jaarverslag 2017  |  Jaarverslag 2018

Financiën:
Jaarrekening 2017  |  Jaarrekening 2018 

Jaarrekening 2019