Nationaal Orgel Museum Collectie
Home >Museum > Organisatie
Organisatie

Samenstelling stichtingsbestuur:

Gerrit Wijnne, voorzitter
Henk Kamstra, vice-voorzitter
Rinus Hofstede, secretaris
Beerd van der Weide, penningmeester
Jos van der Kooy, algemeen lid
Gert Oldenbeuving, algemeen lid
Henk Verhoef, algemeen lid
Ingeborg van Dokkum-Prins, algemeen lid

—–

Verder is oprichter Maarten Seijbel nog altijd aan het museum verbonden als conservator en adviseur. Ook stelt hij ieder jaar de concertserie samen. Tweede conservator is Eelco Elzenga. Hij was in zijn werkzame leven adjunct-directeur en hoofdconservator van Paleis Het Loo.

Wilma Seijbel is als parttime-directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in het museum.

Het museum heeft geen medewerkers in loondienst.

Op dit moment heeft het museum een VACATURE voor de (onbezoldigde) functie van conservator: Vacature conservator

KVK: 805756619

IBAN: NL82INGB0692310630
ten name van Stichting Nationaal Orgelmuseum

ANBI-gegevens: RSIN / Fiscaal nummer NL805756619B01

Post- en bezoekadres:
Van Kinsbergenstraat 5, 8081 LC Elburg

Doelstelling:
Het Nationaal Orgelmuseum heeft zich tot doel gesteld de belangstelling voor het historisch (pijp)orgel als Nederlands cultureel erfgoed levend te houden. Om dit unieke muziekinstrument te verzekeren van een toekomst binnen de Nederlandse muziekbeoefening, wil het museum in het bijzonder nieuwe generaties aanspreken. Het tracht dit doel te bereiken door op speelse en creatieve wijze inzicht te geven in de werking van het (pijp)orgel, de ontwikkeling en praktijk van de orgelbouw en het laten bespelen van de tentoongestelde orgels.

Het Nationaal Orgelmuseum wil dit bereiken door:

  • Het openstellen van een permanente tentoonstelling
  • Het enkele malen per jaar realiseren van een wisseltentoonstelling
  • Het organiseren van speciale orgelconcerten
  • Het organiseren van lezingen door deskundigen
  • Het geven van educatie aan met name scholieren

Governance Code Cultuur:  Het bestuur van de Stichting Nationaal Orgelmuseum confirmeert zich aan de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en past deze richtlijnen toe.

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding. Er zijn geen medewerkers in loondienst.

Financieel jaarverslag:
Financieel Jaarverslag 2020, 2020 Bestuursverslag
Financieel Jaarverslag 2021, 2021 Bestuursverslag
Financieel Jaarverslag 2022