header_museum_collectie
Home >Bezoek > Scholen
Scholen

Educatie in het Orgelmuseum

Het Orgelmuseum heeft een educatief programma ontwikkeld voor basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en/of 8. Het programma bestaat uit een introducerende les, die gegeven wordt op school door de eigen groepsleerkracht. Vervolgens brengen de kinderen een bezoek aan het museum, waar al puzzelend en speurend de collectie wordt verkend, met als hoogtepunt het zelf bouwen van een echt werkend orgel, het zogenaamde ‘DOE-Orgel’! Tenslotte vindt er op school een afsluitende en evaluerende les plaats.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de cultuurmakelaar van de gemeente Elburg. Zie: http://www.cultuurmakelaarelburg.nl/voor-scholen/

U kunt natuurlijk ook een mail sturen naar info@nationaalorgelmuseum.nl