Nationaal Orgel Museum Collectie
Home >Steun > Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum
Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum

Op deze website staan de summiere gegevens van de Stichting Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum vermeld. Meer informatie treft u aan op de website van de Stichting Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum.

De Stichting Vrienden van het Nationaal Orgelmuseum heeft als doel het verlenen van steun aan de Stichting Nationaal Orgelmuseum in Elburg.

Die steun zal onder meer bestaan uit:
* het verrichten van sponsoractiviteiten;
* het werven van donateurs;
* het geven van adviezen aan het Orgelmuseum;
* het bevorderen van vrijwilligerswerk;
* en al het overige wat voor het functioneren van het Orgelmuseum van nut is.

Bestuur:
Maarten Seijbel, voorzitter
Peter Vermeulen, secretaris
Sjaak van Leeuwen, penningmeester
Eelco Elzenga, conservator

ANBI: De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele ANBI

RSIN / Fiscaal nummer: 857743065

Inschrijving KvK: 69117136

Bankrekening: NL47RABO0323181287

Adres: Van Kinsbergenstraat 5  8081 LC Elburg  Tel 0525-684220

E-mail: info@nationaalorgelmuseum.nl

Beloningsbeleid: De bestuurders ontvangen geen financiële vergoeding.

Beleid: Beleidsplan 2017-2018