header_museum_collectie
Home >Steun > Schenkingen
Schenkingen

Periodiek schenken

Met een periodieke schenking aan de Stichting Nationaal Orgelmuseum heeft u fiscaal voordeel. Dat komt door de Geefwet uit 2012, die het mogelijk maakt om voordeliger te schenken. De schenking wordt gedaan in gelijke periodieke uitkeringen gedurende tenminste vijf jaar. U steunt hiermee het Nationaal Orgelmuseum structureel.

Hoe werkt het?
U krijgt een deel van uw gift terug van de fiscus. Dit biedt u de mogelijkheid een hoger bedrag aan de stichting te schenken, terwijl uw netto donatie gelijk blijft. Deze vorm van schenken is fiscaal geheel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 kan een gever periodieke schenkingen aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ook vastleggen met een onderhandse schenkingsovereenkomst. Om voor aftrekbaarheid in aanmerking te komen moet de schenking voor vijf jaar of langer worden vastgelegd. De stichting adviseert bij periodieke schenkingen vanaf € 5.000 per jaar een schenking bij notariële akte.

Periodiek schenken kan vanaf € 100 per jaar. Bedragen onder de € 100 kunt u doneren. Neem voor meer informatie over periodieke schenking contact met ons op.

Bedrijfsgiften
Bedrijven hebben de mogelijkheid hun giften te verrekenen binnen de vennootschapsbelasting. Het totaal aan aftrekbare giften door een onderneming mag vanaf 2012, in plaats van de tot dan geldende 10%, liefst 50% van de fiscale winst bedragen, met een maximum van € 100.000. Voor de vennootschapsbelasting geldt binnen de Geefwet een multiplier van 50%, tot een maximum van € 5.000 per jaar. Er kan maximaal € 2.500 extra in aftrek worden gebracht.

Geen schenkbelasting
Vanwege de culturele ANBI-status zijn schenkingen aan de Stichting Nationaal Orgelmuseum geheel vrijgesteld van schenkbelasting. Dankzij deze fiscale vrijstelling kan uw schenking geheel ten goede komen aan de instandhouding van het Nationaal Orgelmuseum en de activiteiten die het museum onderneemt.